Termeni si conditii

CONDIŢII DE UTILIZARE

 

INFORMAŢIILE OFERITE DE SITE

1.1. Site-ul cuprinde atât informaţii de interes general despre NumaraBani.ro, cât şi alte informaţii considerate a fi de interes pentru potenţialii clienţi.

1.2. Caracteristicile produselor prezentate pe Site sunt puse la dispoziţie de către producător. NumaraBani.ro nu îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea acestor informaţii.

1.3. NumaraBani.ro îşi rezervă dreptul să completeze şi să modifice orice informaţie de pe Site.

1.4. Preţurile produselor sunt informative şi pot suferi modificări neanunţate. Promoţiile prezentate pe Site sunt valabile în perioada de timp menţionată sau în limitele stocurilor disponibile, în cazul în care nu se menţionează o perioadă de timp.

1.5. Produsele livrate sunt însoţite de certificate de garanţie, cu respectarea termenului de garanţie legal, precum şi de informaţiile necesare referitoare la service-ul post-vanzare.

Garanţia produselor este de 12 luni pentru persoane juridice şi 24 luni pentru persoane fizice. Garantia nu acoperă consumabilele.

Garanţia acoperă doar defectele tehnice, fără a cuprinde reglaje, curăţări de praf şi murdărie, ajustări etc. În cazul în care clientul doreşte aceste servicii, ele se pot oferi la cerere contra cost sau în urma încheierii unui contract de mentenanţă.

În cazul unei defecţiuni tehnice survenite în perioada de garanţie, clientul are opţiunea de a aduce personal echipamentul la service-ul autorizat din Bucuresti sau de a-l trimite prin courier, urmând să fie returnat tot prin courier după remedierea problemei. În acest caz, fiecare parte (clientul şi NumaraBani.ro) isi acoperă taxele de expediţie (clientul plăteşte pentru tur iar NumaraBani.ro pentru retur). 

PROTECŢIA CLIENŢILOR

2.1. NumaraBani.ro îşi rezervă dreptul de a stoca informaţiile cu privire la nume/denumirea, adresă/sediu social, CNP/CIF, cont bancar, email, telefon şi alte informaţii utile solicitate prin intermediul formularului de comandă pe durata necesară îndeplinirii comenzilor şi, eventual, în vederea realizării de statistici la nivelul societăţii.

2.2. Informaţiile înregistrate sunt destinate strict utilizării de către operatorii NumaraBani.ro pentru realizarea operaţiunii de comerţ respective. Este garantată confidenţialitatea datelor furnizate pe această cale de către clienţi, acestea neputând fi comunicate către terţe persoane. În mod excepţional, datele personale ale clienţilor vor putea fi transmise doar autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

2.3.În vederea respectării prevederilor legale ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, NumaraBani.ro îşi asuma obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai sus datele personale în posesia cărora a intrat prin efectuarea comenzii.

2.4. Odată făcută comanda, clientul este de acord cu termenii specifici enunţaţi în pagina comanda şi cu preţurile produselor şi costul transportului afişate în coşul de cumpărături.

2.5. NumaraBani.ro respectă dreptul clientului la denunţarea unilaterală a contractului, în condiţiile prevăzute de către O.G. nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, republicată. Clientul are dreptul să denunţe în scris (printr-un document semnat de cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) contractul de vânzare-cumpărare în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii produselor, singurele costuri pe care urmează a le suporta fiind cheltuielile directe de returnare a acestora.

NumaraBani.ro va rambursa sumele plătite de client în cel mult 14 de zile de la data denunţării contractului de către consumator, numai în urma evaluării de către un specialist a echipamentului și își rezervă dreptul de a diminua prețul de retur în caz de uzură a produsului returnat.

ACCESARE ŞI UTILIZARE SITE

3.1. Este interzisă accesarea acestui site cu programe de download automat fără permisiunea expresă din partea NumaraBani.ro şi utilizarea Site-ului într-o manieră contrară practicilor în domeniu şi legislaţiei în vigoare. Societatea îşi rezervă dreptul de a înregistra şi de a stoca informaţii referitoare la accesarea acestui site şi de a întreprinde măsurile legale împotriva persoanelor care accesează şi utilizează în mod fraudulos acest site.

3.2. NumaraBani.ro nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării Site-ului, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare anumitor link-uri publicate pe Site.

DREPTURI DE AUTOR

4.1. NumaraBani.ro deţine toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Site-ului, atât cu privire la partea de design, cât şi cu privire la conţinutul acestuia, bucurându-se de protecţia instituita de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Folosirea fără acordul scris al NumaraBani.ro a oricăror elemente conţinute de Site se pedepseşte conform legilor în vigoare.

4.2. NumaraBani.ro este proprietatea SC Salis Terra Service SRL, cu sediul în str. Calin Ottoi, nr.30, sector 2, Bucureşti, având CUI: 14974018

PLATI ONLINE

Plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Romcard SA.

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane:

NumaraBani.ro si Romcard SA garanteaza securitatea sistemelor informatice.  

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele NumaraBani.ro sau pe serverele Romcard SA.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.