Care este semnificatia elementelor de securitate?

UV:  Verificare prin senzori ultraviolet

IR : Verificare prin infraroșu

MG: Verificare prin proprietăți magnetice

MT: Detectarea firului de siguranta (toate bancnotele româneşti aflate în circulaţie au, în zona centrală, un fir ce devine vizibil când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.)

Imaginea latenta este percepută la examinarea directă, dar devine vizibilă când bancnota este privită razant.